Peter Bergqvist

Jag tycker att arbetet som advokat är särskilt stimulerande eftersom min advokatbyrå arbetar med så många rättsområden.

Peter Bergqvist har arbetat som privatpraktiserande jurist sedan slutet av 1980-talet. Han är ledamot av advokatsamfundet sedan 2004. Samhällsintresse och intresse för människor fick honom att välja advokatbanan.
Peter Bergqvist har en nästan 20-årig vana av de flesta typer av ärenden inom humanjuridik, särskilt invandrarrätt och familjerätt.

Han arbetar med alla typer av ärenden som förekommer på advokatbyrån som exempelvis offentlig försvarare i brottmål målsägandebiträde och ombud i familjemål.

Peter in office

Peter Bergqvist, Notarius Publicus

Advokat 2004 Jur. kand. 1988

Språk: Engelska

E-post: peter@peterlaw.se

Inriktning: brottmål,
familjerätt, fastighetstvister,
affärsjuridik, invandrarätt och mänskliga rättigheter